PDA

View Full Version : Phim Ảnh  1. Phim Truyện Phật Giáo - Nghịch Tử
  2. Nghịch Tử
  3. Nhạc Sĩ Quý Luân Khởi Quay Phim Truyện Phật Giáo
  4. Trò chuyện cùng NS.Quý Luân về việc ra mắt bộ phim "NGHỊCH TỬ" cúng dường Vu Lan 2012
  5. Hậu Trường Phim Nghịch Tử
  6. Quý Luân Ấn Tống Phim Nghịch Tử Đợt 2: 5000 DVD