PDA

View Full Version : 1.Quý Luân Tham Dự Chương Trình Diệu Âm Hằng Pháp 4Tâm Hạnh
09-12-2012, 06:48 PM
Vào ngày 02/12/2012 Theo lời mời của BTC, Quý Luân và Tâm Hạnh đã có mặt tại Đà Nẵng để tham dự chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp 4.
Sáng ngày 02/12 BTC đưa tất cả Quý Thầy và khách mời đi tham quan Ngũ hành Sơn, Chùa Linh Ứng với Tượng Quan Âm lớn nhất Đông Nam Á, và Hội An. Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến tham quan:

*Chùm ảnh tại Chùa Linh Ứng và Khu sản xuất các mặt hàng nghệ thuật bằng đá:

http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238692_DSC_0055.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238692/DSC_0055.JPG.html)

Đà Nẵng nhìn từ tầng 11 của KS Minh Toàn.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238693_DSC_0056.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238693/DSC_0056.JPG.html)

Tâm Hạnh chụp ảnh lưu niệmhttp://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238694_DSC_0057.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238694/DSC_0057.JPG.html)

Quý Luân chụp ảnh lưu niệm.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238695_DSC_0059.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238695/DSC_0059.JPG.html)

Bàn tiệc chay "hoành tráng" phục vụ quan khách.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238729_DSC_0100.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238729/DSC_0100.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238698_DSC_0063.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238698/DSC_0063.JPG.html)

Chụp ảnh tại Lễ tân KS Minh Toàn.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238699_DSC_0065.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238699/DSC_0065.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238700_DSC_0071.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238700/DSC_0071.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238715_DSC_0091.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238715/DSC_0091.JPG.html)

Tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á tại Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238707_DSC_0086.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238707/DSC_0086.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238701_DSC_0072.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238701/DSC_0072.JPG.html)

Quý Luân chụp ảnh dưới chân Tượng Quan Âm.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238703_DSC_0077.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238703/DSC_0077.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238706_DSC_0083.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238706/DSC_0083.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238710_DSC_0088.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238710/DSC_0088.JPG.html)

Chụp lưu niệm dưới đài Quan Âm.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238713_DSC_0090.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238713/DSC_0090.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238731_DSC_0101.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238731/DSC_0101.JPG.html)

Khu sản xuất những sản phẩm nghệ thuật bằng đá.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238733_DSC_0104.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238733/DSC_0104.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238734_DSC_0105.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238734/DSC_0105.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238737_DSC_0106.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238737/DSC_0106.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238743_DSC_0108.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238743/DSC_0108.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238746_DSC_0109.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238746/DSC_0109.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238752_DSC_0110.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238752/DSC_0110.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238755_DSC_0111.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238755/DSC_0111.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238759_DSC_0113.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238759/DSC_0113.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238762_DSC_0114.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238762/DSC_0114.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238766_DSC_0115.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238766/DSC_0115.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238768_DSC_0116.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238768/DSC_0116.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238772_DSC_0117.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238772/DSC_0117.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238776_DSC_0123.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238776/DSC_0123.JPG.html)

Tượng Di Lặc bằng ngọc.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238780_DSC_0124.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238780/DSC_0124.JPG.html)

Thạch anh tím.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238784_DSC_0126.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238784/DSC_0126.JPG.html)

Sản phẩm từ đá...http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238785_DSC_0129.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238785/DSC_0129.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238788_DSC_0130.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238788/DSC_0130.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238791_DSC_0131.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238791/DSC_0131.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238794_DSC_0132.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238794/DSC_0132.JPG.html)

Đẹp tuyệt luôn!http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238797_DSC_0133.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238797/DSC_0133.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238799_DSC_0136.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238799/DSC_0136.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238802_DSC_0137.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238802/DSC_0137.JPG.html)

Photo: Tâm Hạnh