PDA

View Full Version : 2.Quý Luân Tham Dự Chương Trình Diệu Âm Hoằng Pháp 4Tâm Hạnh
09-12-2012, 07:29 PM
*Chùm ảnh tại Ngũ hành sơn - Đà Nẵng:

http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238806_DSC_0138.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238806/DSC_0138.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238811_DSC_0140.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238811/DSC_0140.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238818_DSC_0143.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238818/DSC_0143.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238827_DSC_0146.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238827/DSC_0146.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238833_DSC_0147.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238833/DSC_0147.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238842_DSC_0150.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238842/DSC_0150.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238855_DSC_0160.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238855/DSC_0160.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238859_DSC_0163.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238859/DSC_0163.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238871_DSC_0166.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238871/DSC_0166.JPG.html)

Tượng Quan Âm bằng đá núi.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238874_DSC_0167.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238874/DSC_0167.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238879_DSC_0169.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238879/DSC_0169.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238891_DSC_0172.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238891/DSC_0172.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238899_DSC_0173.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238899/DSC_0173.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238921_DSC_0177.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238921/DSC_0177.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238962_DSC_0183.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238962/DSC_0183.JPG.html)

Tượng Phật bằng đá trong hang núi không có đèn, chỉ có vài tia sáng mặt trời xuyên xuống.http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14238972_DSC_0184.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238972/DSC_0184.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239002_DSC_0187.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239002/DSC_0187.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239012_DSC_0190.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239012/DSC_0190.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239024_DSC_0191.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239024/DSC_0191.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239041_DSC_0193.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239041/DSC_0193.JPG.html)

Trong hang núi tối om, rất khó để chụp rõ được ảnh tượng Phật. Tâm Hạnh khấn xin Phật cho con được chụp 1 tấm ảnh Phật thật đẹp một cách huyền ảo, thì Tâm Hạnh chụp được tấm ảnh trên. Phía trước tượng Phật như có 1 tấm màng mỏng che phủ. Thật linh ứng vô cùng!http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239053_DSC_0194.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239053/DSC_0194.JPG.html)

Sau đó, Tâm Hạnh tiếp tục khấn xin Phật cho con xin chụp ảnh Phật thật rõ, thật đẹp để con về chia sẻ mọi người cùng xem. Và đó là tấm ảnh này đây. Khi Tâm Hạnh khấn xong là chỉ chụp 1 lần duy nhất, và trong hoàn cảnh hang núi tối om! Vậy mà ảnh Phật thật đẹp, như có đèn chiếu sáng vậy!
Con Thành kính đảnh lễ - A Di Đà Phật!http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239073_DSC_0197.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239073/DSC_0197.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239094_DSC_0198.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239094/DSC_0198.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239115_DSC_0199.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239115/DSC_0199.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239180_DSC_0204.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239180/DSC_0204.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239198_DSC_0209.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239198/DSC_0209.JPG.html)http://s4d4.turboimagehost.com/t1/14239259_DSC_0212.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239259/DSC_0212.JPG.html)

Photo: Tâm Hạnh.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238732_DSC_0230.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238732/DSC_0230.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238732_DSC_0230.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238732/DSC_0230.JPG.html)