PDA

View Full Version : 3.Quý Luân Tham Dự Chương Trình Diệu Âm Hoằng Pháp 4Tâm Hạnh
09-12-2012, 07:52 PM
*Chùm ảnh tại Hội An:


http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238702_DSC_0221.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238702/DSC_0221.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238705_DSC_0222.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238705/DSC_0222.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238708_DSC_0223.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238708/DSC_0223.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238714_DSC_0226.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238714/DSC_0226.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238717_DSC_0227.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238717/DSC_0227.JPG.html)

Quý Luân tại Làng mỹ nghệ Hội An.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238721_DSC_0228.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238721/DSC_0228.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238732_DSC_0230.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238732/DSC_0230.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238736_DSC_0231.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238736/DSC_0231.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238744_DSC_0233.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238744/DSC_0233.JPG.html)

Một vị khách Tây xin chụp ảnh lưu niệm với đoàn.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238750_DSC_0234.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238750/DSC_0234.JPG.html)

Ns.Quý Luân và NS.Tịnh Hảihttp://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238754_DSC_0236.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238754/DSC_0236.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238760_DSC_0237.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238760/DSC_0237.JPG.html)

Quý Luân tại phố cổ Hội An.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238763_DSC_0238.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238763/DSC_0238.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238771_DSC_0240.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238771/DSC_0240.JPG.html)

Tại chùa Phúc Kiến - Hội An.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238773_DSC_0242.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238773/DSC_0242.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238777_DSC_0244.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238777/DSC_0244.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238782_DSC_0245.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238782/DSC_0245.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238787_DSC_0248.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238787/DSC_0248.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238789_DSC_0250.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238789/DSC_0250.JPG.html)

Quý Thầy đi tham quan Hội An.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238792_DSC_0251.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238792/DSC_0251.JPG.html)

Chùa cầu Nhật Bản - Hội An.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238795_DSC_0252.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238795/DSC_0252.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238809_DSC_0255.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238809/DSC_0255.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238820_DSC_0257.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238820/DSC_0257.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238822_DSC_0258.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238822/DSC_0258.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238830_DSC_0262.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238830/DSC_0262.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238835_DSC_0263.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238835/DSC_0263.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238839_DSC_0264.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238839/DSC_0264.JPG.html)

Quý Thầy đang ủng hộ bà cụ bán 12 con giáp bằng gốm.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238844_DSC_0266.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238844/DSC_0266.JPG.html)

Sau khi mua ủng hộ, Thầy thổi xem tiếng kèn gốm nghe có hay không...???http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238846_DSC_0267.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238846/DSC_0267.JPG.html)

Một hành động thật đẹp và ý nghĩa!http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238848_DSC_0268.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238848/DSC_0268.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238851_DSC_0269.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238851/DSC_0269.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238854_DSC_0271.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238854/DSC_0271.JPG.html)

Dừng chân....

Photo: Tâm Hạnh.