PDA

View Full Version : 4.Quý Luân Tham Dự Chương Trình Diệu Âm Hoằng Pháp 4Tâm Hạnh
09-12-2012, 08:25 PM
*Chùm ảnh chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp:


http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238858_DSC_0272.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238858/DSC_0272.JPG.html)

Trước cổng Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238862_DSC_0277.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238862/DSC_0277.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238878_DSC_0280.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238878/DSC_0280.JPG.html)

Poster Diệu Âm Hoằng Pháp 4.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238884_DSC_0282.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238884/DSC_0282.JPG.html)

Toàn cảnh Nhà hát Trưng Vương.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238893_DSC_0283.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238893/DSC_0283.JPG.html)

Quý Luân với Logo chương trình trên sân khấu.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238904_DSC_0284.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238904/DSC_0284.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238926_DSC_0300.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238926/DSC_0300.JPG.html)

Tiết mục mở màn chương trình.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238938_DSC_0301.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238938/DSC_0301.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238961_DSC_0307.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238961/DSC_0307.JPG.html)

MC của chương trình.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238979_DSC_0314.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238979/DSC_0314.JPG.html)

Ca sĩ Blada.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14238990_DSC_0315.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238990/DSC_0315.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239017_DSC_0321.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239017/DSC_0321.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239042_DSC_0323.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239042/DSC_0323.JPG.html)

Bé Thủy Vy.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239058_DSC_0324.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239058/DSC_0324.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239082_DSC_0326.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239082/DSC_0326.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239098_DSC_0327.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239098/DSC_0327.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239229_DSC_0345.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239229/DSC_0345.JPG.html)

Ca sĩ Bằng Cường.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239216_DSC_0337.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239216/DSC_0337.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239257_DSC_0353.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239257/DSC_0353.JPG.html)

Ca sĩ Nhật Thanh.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239277_DSC_0355.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239277/DSC_0355.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239297_DSC_0356.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239297/DSC_0356.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239325_DSC_0358.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239325/DSC_0358.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239346_DSC_0364.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239346/DSC_0364.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239349_DSC_0367.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239349/DSC_0367.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239353_DSC_0368.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239353/DSC_0368.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239359_DSC_0373.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239359/DSC_0373.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239362_DSC_0374.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239362/DSC_0374.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239371_DSC_0382.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239371/DSC_0382.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239378_DSC_0386.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239378/DSC_0386.JPG.html)

Ca sĩ Quách Tuấn Du.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239374_DSC_0384.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239374/DSC_0384.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239385_DSC_0389.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239385/DSC_0389.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239392_DSC_0393.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239392/DSC_0393.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239395_DSC_0394.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239395/DSC_0394.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239403_DSC_0396.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239403/DSC_0396.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239411_DSC_0405.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239411/DSC_0405.JPG.html)

Ca sĩ Lý Hải.http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239423_DSC_0406.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239423/DSC_0406.JPG.html)http://s4d2.turboimagehost.com/t1/14239427_DSC_0412.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239427/DSC_0412.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238718_DSC_0414.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238718/DSC_0414.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238725_DSC_0415.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238725/DSC_0415.JPG.html)

Ca sĩ Hạ Trâm.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238730_DSC_0416.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238730/DSC_0416.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238735_DSC_0422.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238735/DSC_0422.JPG.html)

Ca sĩ Thu Trang.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238738_DSC_0426.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238738/DSC_0426.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238742_DSC_0429.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238742/DSC_0429.JPG.html)

Ca sĩ Quách Thành Danh.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238745_DSC_0430.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238745/DSC_0430.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238749_DSC_0431.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238749/DSC_0431.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238756_DSC_0434.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238756/DSC_0434.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238761_DSC_0435.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238761/DSC_0435.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238765_DSC_0438.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238765/DSC_0438.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238778_DSC_0451.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238778/DSC_0451.JPG.html)

Diễn viên Quốc Thuận.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238779_DSC_0452.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238779/DSC_0452.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238770_DSC_0448.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238770/DSC_0448.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238790_DSC_0456.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238790/DSC_0456.JPG.html)

Diễn viên Cát Phượng.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238793_DSC_0457.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238793/DSC_0457.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238798_DSC_0460.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238798/DSC_0460.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238803_DSC_0464.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238803/DSC_0464.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238812_DSC_0466.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238812/DSC_0466.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238819_DSC_0468.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238819/DSC_0468.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238821_DSC_0472.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238821/DSC_0472.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238824_DSC_0473.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238824/DSC_0473.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238831_DSC_0475.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238831/DSC_0475.JPG.html)

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238836_DSC_0476.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238836/DSC_0476.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238841_DSC_0478.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238841/DSC_0478.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238843_DSC_0479.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238843/DSC_0479.JPG.html)

Ca sĩ Đức Tuấn.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238847_DSC_0480.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238847/DSC_0480.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238850_DSC_0482.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238850/DSC_0482.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238853_DSC_0486.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238853/DSC_0486.JPG.html)

Ca sĩ Mỹ Lệ.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238856_DSC_0487.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238856/DSC_0487.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238875_DSC_0498.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238875/DSC_0498.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238881_DSC_0500.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238881/DSC_0500.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238897_DSC_0505.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238897/DSC_0505.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238913_DSC_0507.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238913/DSC_0507.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238928_DSC_0510.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238928/DSC_0510.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238940_DSC_0511.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238940/DSC_0511.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238980_DSC_0516.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238980/DSC_0516.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14238994_DSC_0520.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14238994/DSC_0520.JPG.html)

Trao hoa và kỷ niệm chương đến các Nhạc sĩ.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239011_DSC_0521.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239011/DSC_0521.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239022_DSC_0524.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239022/DSC_0524.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239052_DSC_0525.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239052/DSC_0525.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239086_DSC_0527.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239086/DSC_0527.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239117_DSC_0529.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239117/DSC_0529.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239137_DSC_0530.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239137/DSC_0530.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239196_DSC_0536.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239196/DSC_0536.JPG.html)

Các mạnh thường quân của chương trình.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239222_DSC_0538.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239222/DSC_0538.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239233_DSC_0541.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239233/DSC_0541.JPG.html)

Ca sĩ Dương Ngọc Thái.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239265_DSC_0546.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239265/DSC_0546.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239304_DSC_0551.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239304/DSC_0551.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239334_DSC_0556.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239334/DSC_0556.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239339_DSC_0557.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239339/DSC_0557.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239351_DSC_0564.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239351/DSC_0564.JPG.html)

Ca Sĩ Nguyên Vũ.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239357_DSC_0567.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239357/DSC_0567.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239365_DSC_0569.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239365/DSC_0569.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239372_DSC_0573.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239372/DSC_0573.JPG.html)

Ca sĩ Khánh Trâm.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239380_DSC_0581.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239380/DSC_0581.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239384_DSC_0582.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239384/DSC_0582.JPG.html)

Phạm Trưởng.http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239391_DSC_0588.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239391/DSC_0588.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239397_DSC_0591.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239397/DSC_0591.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239400_DSC_0592.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239400/DSC_0592.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239405_DSC_0593.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239405/DSC_0593.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239425_DSC_0595.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239425/DSC_0595.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239428_DSC_0596.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239428/DSC_0596.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239431_DSC_0598.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239431/DSC_0598.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239436_DSC_0599.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239436/DSC_0599.JPG.html)http://s4d3.turboimagehost.com/t1/14239448_DSC_0601.JPG (http://www.turboimagehost.com/p/14239448/DSC_0601.JPG.html)


Photo: Tâm Hạnh.

Hieuor
03-01-2013, 08:03 PM
Chuong trinh hoanh trang qua !
photos dep , chi Hanh chup co ve ngay cang tien bo nhi , hihi
( chac truoc khi di du chuong trinh nay co hoc het 1 khoa chup hinh roi day )