.: DIỄN ĐÀN NHẠC SĨ QUÝ LUÂN :. FAQ

Tại đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi về cách thức hoạt động cộng đồng. Sử dụng các liên kết hay hộp tìm kiếm để tìm đường của bạn xung quanh.

Forums, Threads and Posts

What is a bulletin board?

A bulletin board is an online discussion site. It's sometimes also called a 'board' or 'forums'. It may contain several categories, consisting of forums, threads and individual posts.

How is all this structured?

The bulletin board as a whole contains various categories (broad subject areas), which themselves contain forums (more specific subject areas) which contain threads (conversations on a topic) which are made up of individual posts (where a user writes something).

The board home page has a list of categories and forums, with basic statistics for each - including the number of threads and posts, and which member posted the most recent message.

How do I find my way around?

When you click on a forum's name, you are taken to the list of threads it contains. A thread is a conversation between members or guests. Each thread starts out as a single post and grows as more individual posts are added by different users. Threads can be rated (?) to show how useful or popular they are and may contain polls (?).

To start a new thread simply click on the + Post New Thread button (you may need the right permissions to do this).

Threads can be ordered in many different ways. The default is to have the thread with the most recent activity at the top. But you can easily change this ordering, for example to have the thread with the most posts at the top, or the highest rating. Simply click on the appropriate column heading at the top of the list of threads (Thread, Thread Starter, Rating, Last Post, Replies or Views). You can also reverse the sorting order by clicking the arrow next to the name of the active option. (Note that 'sticky' threads will always be at the top no matter how you change the viewing options).

Multi-page views

When there are more threads to display than will fit on a single page, you may see the 'Page' box, which contains page numbers. This indicates that the list of threads has been split over two or more pages.

This method of splitting lists of items over many pages is used throughout the board.

What are sticky threads?

'Sticky' threads are created by moderators or administrators (?), and remain 'stuck' to the top of the listing, even if they haven't had any posts recently. Their purpose is to keep important information visible and accessible at all times.

How do I read a thread?

To read a thread, click on its title. Each post in a thread is created by a member or a guest. You'll see some brief information about the member who created the thread above the main post message. In some cases it will be to the side of the post.

To post a reply to an existing thread, click on the + Reply to Thread button. If this button does not appear, it could mean that you are not logged in as a member, or that you do not have permission to reply, or that the thread has been closed to new replies.

If enabled, there will also be a 'Quick Reply' box where you can quickly enter a reply without having to go to the 'Post Reply' page. You may need to click the quick reply button Reply to this Message Reply in a post to activate the quick reply box before you can type into it.

On long threads you may want to change how the posts are ordered. For more on different ways to view and navigate threads, click (?).

Is there a faster way to get to forums?

If you know which forum you want to go to, you can use the 'Quick Navigation' control, which appears at the bottom of many pages within the board.

How do I find out more about members?

To view information about a particular member, click on the user name. This will take you to their public profile page (?).

What is the Navigation Bar?

The navigation bar at the top of every page has links to help you move around. A 'breadcrumb' area at the top left shows where you are now. A form on the right allows you to quickly login. With one click you can reach areas such as: the User Control Panel (?), FAQ (which you are reading now), the Calendar (?), Search options (?) and Quick Links (?) to other useful features.

What is the 'What's Going On?' box on the board home page?

On the board home page you'll see a section at the bottom that tells you what's going on at the moment. It tells you things like the number of registered users online, the number of guests, and even things like birthdays, and forthcoming events.

Can I change the way the board looks?

You may be able to change the styling of the board by using the style changer in the bottom left of the page. This lets you choose different skins which change the color scheme and appearance of the board. If this option does not appear, the board cannot be restyled.

Đăng kí

Người quản trị có thể sẽ yêu cầu bạn phải đăng ký để sử dụng tất cả các tính năng của diễn đàn này. Đang đăng ký cho bạn một danh tính trên các bảng, một tên người dùng cố định trên tất cả các thư gửi bạn và một hồ sơ trực tuyến công cộng.

đăng ký là miễn phí (trừ khi có chỉ định), và cung cấp một loạt các tính năng mở rộng, bao gồm:

 • Đăng chủ đề mới
 • Trả lời cho chủ đề của những người khác
 • Chỉnh sửa bài viết của bạn
 • Nhận email thông báo của bài trả lời cho bài viết và chủ đề bạn chỉ định
 • Gửi tin nhắn riêng cho các thành viên khác
 • Tạo album hình ảnh và nhận xét về hình ảnh của người khác
 • Thêm sự kiện lịch diễn đàn
 • Thiết lập danh sách liên lạc với một '' để nhanh chóng xem những người bạn của bạn đang online.

Làm thế nào để đăng ký

?

Bạn đăng ký bằng cách bấm vào Đăng ký 'gần đầu trang. Bạn sẽ được yêu cầu chọn một tên người dùng, mật khẩu và nhập địa chỉ email hợp lệ. Ngoài ra, sẽ có một số lĩnh vực khác mà bạn sẽ được mời để trả lời. Một số sẽ được bắt buộc trong khi những người khác là tùy chọn.Một khi điều này là hoàn toàn hoặc là bạn sẽ được đăng ký đầy đủ, hoặc trong một số trường hợp, bạn có thể phải bấm vào một liên kết trong email kích hoạt một '' gửi đến địa chỉ email của bạn. Một khi bạn đã làm điều này, bạn sẽ được đăng ký

?

Lưu ý rằng cách nhập địa chỉ email của bạn sẽ không để lại cho bạn mở 'spam', như bạn có thể chọn để ẩn nó từ những người dùng ban khác. Bạn có lẽ sẽ có thể cho phép người khác đăng ký để liên lạc với bạn qua email, nhưng hệ thống sẽ không hiển thị địa chỉ email của bạn để chúng trừ khi bạn cho phép.

Nếu bạn dưới 13 tuổi, người quản trị có thể yêu cầu rằng cha mẹ hoặc người giám hộ cung cấp sự đồng ý trước khi cho phép bạn để hoàn tất quá trình đăng ký. Thông tin thêm về điều này có sẵn trong quá trình đăng ký.

Diễn đàn tìm kiếm và các bài viết

Làm thế nào để tìm một cái gì đó?

Để nhanh chóng tìm thấy một sợi hoặc đăng bài quan tâm bất cứ nơi nào trên bảng thông báo, nhấp vào liên kết 'Tìm kiếm' trong thanh menu phía trên cùng của trang diễn đàn nhất. Sau đó, gõ từ khóa hoặc cụm từ bạn muốn tìm kiếm, và chọn 'Show Threads' hoặc 'Show Posts' để xem kết quả. Bằng cách chọn bài, bạn sẽ được hiển thị chỉ những bài thực tế, trong đó từ tìm kiếm xuất hiện.

kiểm soát nhiều hơn đối với tìm kiếm, chọn 'Tìm kiếm nâng cao' từ hộp thả xuống. Các trang tìm kiếm nâng cao cho phép bạn hạn chế việc tìm kiếm của bạn để diễn đàn cá nhân, tìm thấy bài viết hay chủ đề của người sử dụng, hoặc trả lại kết quả dựa trên thẻ (?). Ngoài ra còn có các tùy chọn để tìm bài viết từ một ngày nhất định, hoặc đề với một số lượng nhất định trả lời.

Làm thế nào để tìm kiếm một diễn đàn cụ thể hoặc thread?

Nếu bạn đang xem một diễn đàn, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm cho một sợi hoặc đăng bài bên trong nó bằng cách nhấp vào 'Tìm kiếm này' diễn đàn liên kết ở gần đầu trang (nó ở trên danh sách các chủ đề). Bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết riêng lẻ trong một sợi bằng cách nhấp vào 'Tìm kiếm này' Thread liên kết ở đầu bất kỳ trang nào xem thread.

Announcements

What are announcements?

Announcements are special messages posted by the administrator or moderators. They are a simple one-way communication with the users and you can't reply. If you wish to discuss announcements, you will have to create a new thread in the forum.

Announcement threads are displayed at the top of forum listing pages, above regular and sticky threads.

Thread Display Options

Can I change the order of posts?

You have a choice over how you view threads. When you're in a thread, look at the top bar. On the right hand side you'll see 'Display Mode'. Click on this and it lets you change how posts are ordered.

You have three choices:

Linear Mode - posts are displayed chronologically, usually from oldest to newest. Posts are shown in a flat mode so that many posts can be viewed simultaneously. It is possible to change the ordering by changing your preferences in the User CP

Threaded Mode - a tree is shown along with every post. This shows you the relationship each post has to the others. It's easy to see who responded to whom. Only one post is shown at a time. By clicking on a single post in the post tree, the page will show that post and all posts made in response to it.

Hybrid Mode - This is a mixture of the linear and threaded modes. The post tree is displayed as in the threaded mode, but many posts are shown at the same time as in the linear modes.

Viewing New Posts or Today's Posts

How can I see the latest posts?

There are two ways to quickly view recently created or updated threads.

If you are not logged in, the 'today's posts' link will show a list of all threads that have been created or updated in the last 24 hours.

If you are logged in, the 'Today's Posts' link will change to 'New Posts', which gives you a listing of all threads that have been created or updated since your last visit.

The administrator can also set up the forums so that each thread you read is marked in the database. If this option is set, then new threads (or threads with new posts) will not be marked as read until you have actually read them.

There is a built-in time limit to this, however, that will automatically mark all threads as 'read' after a set number of day, whether you really have read them or not. The default setting is 10 days, but the administrator could make this higher or lower.

Rating Threads

What are ratings?

The forums allow you to rate threads between 1 star (terrible) and 5 stars (excellent). Once enough votes are cast for a thread, stars will appear next to its name in the listings. These show the average vote, and can be an easy way to see which threads are worth reading if you are on a busy forum.

On the forum viewing page you can also arrange threads by rating, with either the highest or lowest at the top.

It therefore makes sense to rate threads because it helps all users. To do this, click on the 'rate thread' link at the top of the thread viewing page. Choose the number of stars you feel best represents the quality of the thread. You may or may not be able to change your choice of rating at a later date.

Thread Tools

What are thread tools?

At the top of each thread, there is a link called 'Thread Tools'. By clicking on this link, a menu will appear with a number of options:

 • Show Printable Version - this will show you a page with the thread post content in a reduced graphics format that is more 'printer friendly'.
 • Email this Page - if you think the thread may be interesting to someone else, you can forward a link to it to their email address.
 • Subscribe (or Unsubscribe) from this Thread - by subscribing to a thread, you will receive periodic email updates on recent activity within it. Click here for more information on subscriptions.
 • Adding a Poll - if you started the thread, you can add a poll to it with this option. Click here for more information on polls.

Tags

What are tags?

Tags are a useful way to search for threads with similar subject matter and content. This complements the normal search system, which searches only for certain words or phrases and/or posts by specific users.

To use tags, you add words or phrases to threads to help describe the content. For instance, if the subject matter is 'photography' then you can add the tag 'photography' to the tag list. But you could also add tags like 'digital image', and 'camera' (depending, of course, on the nature of the thread).

This will categorize this thread with all other threads that have matching tags, whether or not they have the word 'photography' in them.

Who adds the tags?

Tags are initially added to threads by the user who started the thread. Other users may also be able to add and remove tags.

How do I use tags?

Tags are displayed in a box near the bottom of a thread page. Clicking on a tag will allow you to view other threads that have the same tag - and which may be related. Clicking on the word 'Tags' in the top of the box will take you to an overview page with a 'tag cloud.'

This cloud allows you to see which tags are the most popular - the larger the word, the more times it has been used on threads within the board. There is also another tag cloud on the advanced search page that shows you the tags that have been searched for (or clicked on) the most.

Cookies

What is 'Automatic Login'?

When you register (and also when you login using the form at the top of the screen), you will be given the option to 'Remember Me'. This will store your identity securely in a cookie on your computer. If you are using a shared computer, such as in a library, school or internet cafe, or if you have reason to not trust any other users that might use this computer, we recommend you do not enable this.

How do I clear cookies?

You can clear all your cookies set by the forum by clicking the 'logout' link at the top of the page. In some cases, if you return to the main index page via the link provided and you are still logged in, you may have to remove your cookies manually.

In Internet Explorer 6 on Windows XP: Click the 'Tools' menu. Select 'Internet Options' from the menu that appears. Click 'Delete Cookies' on the dialog box that appears. It will be in the center area of the 'General' tab.

In Internet Explorer 7: Click the 'Tools' menu. Select 'Internet Options' from the menu that appears. Click 'Delete...', beneath 'Browsing History' on the dialog box that appears. It will be in the center area of the 'General' tab. Click 'Delete cookies...' on the next dialog box that appears.

In Firefox: Click the 'Tools' menu. Select 'Options' from the menu that appears. From the dialog box, select 'Privacy' on the left. Find 'Cookies' on the main pane, and click the 'Clear' button adjacent to it.

In Safari: Go to Preferences, Security, then show Cookies and either select 'Remove all' or select individual cookies and then the 'Delete' button.

In Opera: Go to Tools, Preferences, Advanced, Cookies, Manage cookies then select the name of this site and click the 'Delete' button.

Your cookies should now be removed. You may want to restart the computer and revisit the forums to be sure.

Other browsers may have a different method of clearing cookies. Refer to the documentation for your own browser if you are unsure.

Lost Passwords

I forgot my password. What can I do?

If you forget your password, you can click on the 'Forgotten Your Password' link. This will appear on any page that requires you to fill in your password.

This link brings up a page where you should enter your registered email address. An email will be sent to that address shortly, with instructions for resetting your password.

Since passwords are encrypted, there is no way to resend your original password. This option provides you with the ability to reset your password.

You must be able to receive emails to your registered email address for this to work. You may need to check your spam filters and folder if you do not see this email in a few minutes.

Calendars

You will see a 'Calendar' link near the top of the forums (if this option is enabled by the administrator). By default, the forums will have one Calendar that can be viewed and used by all members.

Members can add upcoming events that might interest the community. You can also sign up to get email alerts about upcoming events.

In addition, the administrator could create additional private calendars for individual members or for specific user groups.

How do I add an event to the Calendar?

If you have the appropriate permissions, there will be a box on the Calendar labelled 'Add New Event'. The administrator may have enabled registered members to post public events, but usually this is not the case. It's more likely that you can only post your own private events that can only be seen by you.

There are three types of event that can be added to a calendar:

 • Single, All Day Event - an event that takes place for the whole of a day.
 • Ranged Event - events that have a defined start time and end time, not necessarily both on the same day.
 • Recurring Event - repeat over a set period of time based on certain criteria. Examples would be an event that occurs on the first Monday of every month and an event that occurs every Monday and Wednesday.

Just choose the appropriate option for the event you are adding, fill in the required information, then save the event. It will now appear on the Calendar.

Where do birthdays show?

Birthdays may be shown on the calendar if the administrator has enabled this feature. Your birthday will automatically be shown on the calendar if you have entered the date of your birthday in your profile. Note: if you do not enter the year of your birth when you edit your profile, your age will not be shown on the calendar.

If you enter your birthday, your name will also appear on the main forum page when it is your birthday.

Members List

What is the Members List?

The members list shows the registered members of the board. Providing the administrator allows this, you can view the member list ordered alphabetically by username, by the date they joined, by the number of posts they have made or by reputation (?).

To view the members list, click on 'Member List' on main navigation bar at the top of the page.

To quickly find a particular member, click on the 'Search Members' link and type a username (or partial username) into the box. For further search options - including searching based on join date, post count or home page - click on 'Advanced Search' on the search menu.

Are all members listed?

Some members may not be on the list. The administrator has options over who is shown on the list. They may, for example, omit members who have not made many posts or who belong to certain user groups.

Your Notifications

What are Your Notifications?

When you have logged into the board, a link to 'Your Notifications' may be displayed in the 'Welcome' box near the top of the forum. 'Your Notifications' will show if you have any one of the following:

 • Unread Private Messages (?)
 • Unread Profile Visitor Messages (?)
 • Profile Visitor Messages Awaiting Approval
 • Incoming Friend Requests (?)
 • Requests to Join Your Groups (?)
 • Invitations to Join Groups
 • Unread Picture Comments (?)
 • Picture Comments Awaiting Approval

By clicking on the 'Your Notifications' link, you will be able to quickly see how many of each type you have received. Clicking on any of the links in the menu will take you to the relevant page within the User Control Panel or elsewhere in the system.

If there are no notifications, then this link will be replaced by a link to 'Private Messages' (?).

Quick Links

What is the Quick Links menu?

The navigation bar at the top of each page has several helpful links. One of them is a dropdown menu called Quick Links. (It appears only to registered members who are logged in). Clicking it once with the mouse will make it drop down and show the following options:

 • Quick Links
  • Today's Posts (shows posts created in the past 24 hours)
  • Mark Forums Read (marks all the threads and posts as read for your session - this is a shortcut alternative to actually reading the threads and posts)
  • Open Contacts Popup (opens a new window with a list of all your contacts)
 • Networking
  • Friends and Contacts (a page from where you can manage your network)
  • Groups (where you can manage your Groups)
  • Pictures and Albums (where you can manage your pictures and albums)
 • User Control Panel (clicking this takes you to your personal user control panel)
  • Edit Signature (edit your personal signature that appears below posts)
  • Edit Your Details (edit your personal profile details)
  • Edit Options (manage your community settings)
 • Miscellaneous
  • Private Messages (manage your private messages, read your inbox, create new messages, etc)
  • Subscribed Threads (get an overview of your free subscriptions and options to manage them)
  • Your Profile (loads your social profile)
  • Who's Online (see which users who are currently online on the board and what they are doing)

Contacting other Members

Can I email other members?

Yes. To send an email to another member, you can either find them on the member list, or choose the Send EmailSend Email option from the username menu in any post they have written.

This will usually open a page that contains a form where you can enter your message. When you have finished typing your message, press the 'send email' button and your message will be sent instantly.

Can I see email addresses?

For privacy reasons, the recipient's email address is not revealed to you during this process.

Why can't I send an email to someone?

If you cannot find an email button or link for a member, it means either that the administrator has disabled email functions for this forum, or that the member has said that they do not wish to receive email from other members.

Can I email a link to a friend?

Another useful email function is the ability to send a friend a link to a thread you think they may find interesting. Whenever you view a thread, you will find a link somewhere on the page which will allow you to send a brief message to anyone you like. Your referrer ID is added to the link you send, so if your friend registers on this forum as a result of viewing the link you sent to them, your referrals total will automatically be credited.

What is private messaging?

Registered members may also be able to send messages to other members of this forum using the private messaging system. For more information about private messaging, click here.

What are visitor messages?

Registered members may leave messages for other members on their profile page. These messages can generally be viewed by all visitors, including members, guests and search engine spiders. For more information on visitor messages, click here.

Dealing with Troublesome Users

Can I block posts, emails and messages from specific users?

If there are particular members that bother you and you do not want to see their posts or receive Private Messages and Emails from them, then you can add these members to your 'Ignore List'. There are several ways to do this:

Through your User Control Panel: User CP, Settings & Options, Edit Ignore List. Then, type their name into the empty text box and click 'Okay'.

What if I see something offensive?

You will find 'Report' links in many places throughout the board. These links allow you to alert the board staff to anything which you find to be offensive, objectionable or illegal.

RSS and Podcasting

Can I use RSS to keep up with new posts?

If the administrator has enabled RSS syndication, this lets you view newly created threads in guest-viewable forums without visiting the board.

The feeds are currently provided in two formats, RSS and RSS v2.

Most modern browsers have facilities for reading RSS feeds and will automatically detect the availability of feeds on bulletin board pages.

How do I listen to podcasts?

A podcast is a means of distributing audio files (such as .mp3s) over the internet. They can be played on a wide range of media players and computers. If the board administrator has enabled this function, then you may sometimes see links to podcasts within threads.

Podcasts contained within threads are only accessible using RSS feeds.

Tìm kiếm Hỏi đáp

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tìm kiếm của bạn để tìm trong các văn bản của các câu hỏi thường gặp cũng như các chức danh của họ.

Chọn một tùy chọn ở đây để xác định cách mà bạn muốn truy vấn tìm kiếm của bạn để được điều trị. 'Bất kì từ' sẽ trở lại nhiều nhất, nhưng có lẽ ít nhất là kết quả có liên quan, hoàn thành trong khi cụm từ '' sẽ trở lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.


---------------- QUYLUAN STUDIO ------------------
207/51/12K Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 0903713090 - 0919373039
Email: Nhacsiquyluan9999@gmail.comLiên hệ   Trang Chủ   Rút gọn   Lên trên