Thu Âm & Mix Master: QUÝ LUÂN STUDIOXin mời Quý vị vào link phía dưới để nghe toàn bộ Album. Thanks
Link: http://nhacsiquyluan.com/album/vol-2---hieu-dao/

Nhạc sĩ Quý Luân