Để cho thuận tiện trong việc post Album nhạc gồm nhiều bài, Admin xin hướng dẫn cách tạo một Playlist danh sách phát MP3 vào trong một Code như sau:

- Dùng Notepad và soạn nội dung như sau:


Mã:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><playlist version="1" xmlns="http://xspf.org/ns/0/">
<title>Music</title>
 <info>http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_MP3_Player</info> 
<trackList>

<track>
<annotation>Tên Bài Hát 1</annotation>
<location>link mp3</location>
</track>

<track>
<annotation>Tên Bài Hát 2</annotation>
<location>link mp3</location>
</track>


</trackList>
</playlist>
- Muốn tạo list nhạc bao nhiêu bài, ta chỉ việc add thêm dòng này kế tiếp:

Mã:
<track>
<annotation>Tên Bài Hát 1</annotation>
<location>link nhạc</location>
</track>
- Sau đó save lại với tên tùy ý với phần đuôi mở rộng là .xml. Ví dụ Admin có playlist Vu Lan Tâm Tình (vulantamtinh.xml). Kế tiếp chúng ta add file này vào host bất kỳ và sử dụng code tại diễn đàn để play.

Vd:
HTML Code:
[playlist]http://www.nhacsiquyluan.com/studio/audio/phap-am/vulantamtinh.xml[/playlist]
Ta được một Playlist MP3 như sau: