CD - CHẮP TAY NIỆM PHẬT (High Quality)

Xin mời quý vị vào link phía dưới để nghe trọn Album CD

http://www.nhacsiquyluan.com/album/c...tay-niem-phat/

Quý vị xem KARAOKE Vol1 - Vui lòng click vào link phía dưới, thanks!

http://www.nhacsiquyluan.com/album/k...tay-niem-phat/