Trân trọng giới thiệu một phương pháp thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy
cho những người hữu duyên.


THẦN CHÚ GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ THẤY


Dòng đầu tiên: Om Padmo Ushnisha Vimale Hum Phat
Dòng thứ 2: Om Hanu Pasha Bhara Heye Soha


Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Trân trọng giới thiệu một phương pháp thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên.

Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forcefull Waterfall Sutra) Đức Phật thuyết: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần, có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ.

Trong Kinh Kutagara Sutra, Đức Phật thuyết: Chỉ cần một lần đi qua dưới câu chú này, người đó sẽ được thanh tịnh nghiệp chướng của một ngàn kiếp quá khứ.

Giải thoát thông qua sự thấy là một Terma (Kho tàng giáo pháp do Đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, sẽ được phát hiện tại thời điểm thích hợp bởi một Bậc Thầy Giác Ngộ) viết bằng ngôn ngữ của những Không Hành Nam (Dakas) và Không Hành Nữ (Dakinis).

Terma này được phát hiện bởi Đại thành tựu Terton Migyur Dorje ở thế kỷ 17.

Terton Migyur Dorje (1645 - 1667) được xem là vị Guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của Dòng truyền thừa Nyingma.

Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp, sẽ được thanh lọc năm độc (Tham, Sân, Si, Kiêu mạn và Đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng, giải thoát khỏi nỗi sợ hãi rơi vào các cõi thấp trong Luân hồi. Trích từ Terma của TERTON MIGYUR DORJE.

Đại sư Garchen Rinpoche (Dòng truyền thừa Drikung Kagyu - Mật Tông Tây Tạng) trong chuyến hoằng pháp độ sanh tại Việt Nam đã rất khuyến khích sử dụng hình ảnh hai câu thần chú này. bởi vì sự vi diệu của hai câu thần chú này có thể tịnh hóa những ác nghiệp đến với chúng sanh muôn loài.

Sẽ mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn, khi hai câu thần chú này được đặt phía trên cửa đi, nơi có nhiều người qua lại, nơi có nhiều người có thể nhìn thấy. những người vừa mới qua đời, sẽ được tịnh hóa những nghiệp xấu đã tạo tác trong nhiều
đời quá khứ, khi hình ảnh hai câu thần chú này được đọc và được đặt lên người họ.

hãy luôn nhớ đặt hình ảnh hai câu thần chú này trước mặt các loài súc sinh cho chúng có duyên được nhìn thấy trước khi chúng bị đưa đi giết mổ, trước khi chúng được đưa đi phóng sanh.


XIN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC ĐẾN KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SANH.