Xin trân trọng giới thiệu
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2557 - DL.2013
Tại Chùa Viên Quang - Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
Trưởng Ban Tổ Chức Thượng Tọa Thích Pháp Đăng

---------------------------
XIN MỜI QUÝ VỊ ĐÓN XEM