Vào lúc 20h ngày 19/03/2014 tức 19/02 Giáp Ngọ, nhân ngày VÍA ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Đài truyền hình AVG đã đưa tin về tác phẩm HẠNH NGUYỆN QUAN ÂM do nhạc sĩ Quý Luân sáng tác cúng dường Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm.