HỘI THI VĂN NGHỆ PHẬT GIÁO CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (Vesak) LIÊN HIỆP QUỐC PL.2558 - DL.2014
- Nhằm thiết thực chào mừng Đại lễ Phật Đản (Vesak) Liên Hiệp Quốc PL.2558 - DL.2014, lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam.
- Xây dựng & phong phú hoá các hoạt động văn nghệ quần chúng Phật giáo tại TP.HCM, tiến tới thành lập các đội nhóm nhạc phục vụ phong trào văn nghệ Phật giáo.
- Các vòng thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khẩn trương, nội dung hướng đến các giá trị nhân văn Phật giáo.
- Công tác tuyên truyền rộng rãi, thu hút đông đảo quần chúng Phật tử tham gia, tạo nên phong trào sinh hoạt văn hoá Phật giáo sống động và sôi nổi.
BTC HỘI THI XIN GỬI ĐẾN QUÝ THẦY, QUÝ PHẬT TỬ, GĐPT, CƯ SĨ & NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾM ÂM NHẠC PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC TP.HCM , THÔNG BÁO HỘI THI NÀY

----------------------------------------------------------------