TRUYỆN ĐỌC PHẬT GIÁO
"KINH BÁCH DỤ"
Diển đọc : Thiện Quang & Chúc Sen
Thực hiện tại QUÝ LUÂN STUDIO
Nguồn TU VIỆN KIM SƠN