Chùm ảnh: Các đoàn kính viếng Đại lão HT. Trí Tịnh (ngày29/03)
29/03/2014 23:25:00 - Lương Hòa29/3/2014 các phái đoàn Phật giáo đã đến kính viếng Giác linh cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh.tin & bài: phattuvietnam.net