Xin trân trọng giới thiệu video HD
Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc PL.2558 - DL.2014
Đăng cai tổ chức: Chùa Viên Quang - H.Cẩm Mỹ - T.Đồng Nai
Trực tiếp chỉ đạo: TT.THÍCH PHÁP ĐĂNG
-------------------------------Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường!