Xin giới thiệu bản tin của đài AVG
CLB. HOA TÂM HỌP BÁO PHIM
NHÂN QUẢ CUỘC ĐỜI
Tác giả: Tâm Hạnh
Biên kịch: Vũ Nguyên
Đạo diễn: Huỳnh Nhựt Tân