Trân Trọng Giới Thiệu Ca Múa Nhạc Phật Giáo
MÙA SEN NỞ 4 - 2015
Tổ chức tại Chùa Viên Quang
Trưởng ban tổ chức: TT. Thích Pháp Đăng
Đạo diễn: Quý Luân
Biên tập: Tâm Hạnh

Kính chúc quý vị "CÁT TƯỜNG - NHƯ Ý" trong cuộc sống