Xin mời quý vị xem
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC PHẬT GIÁO
CHÀO MỪNG HỘI THẢO HOẰNG PHÁP TOÀN QUỐC 2015

Tổ chức tại ĐẠI TÒNG LÂM - BRVT