HÂN HẠNH GIỚI THIỆU
Bài hát diễn trong chương trình BÓNG CẢ CUỘC ĐỜI được HTV9 truyền hình trưc tiếp.
Ân Cha Mẹ Như Trời Biển (Thơ: Giác Nhiên - Nhạc: Quý Luân)
Trình bày: Nhóm Văn nghệ sĩ...