EM VẪN LÀ EM
Thơ: Sơn Cư
Nhạc: Quý Luân
Trình bày: Thanh Thúy