HOA TỪ BI
Sáng tác: Quý Luân
Trình bày: Quang Hà, bé Minh Tú, Thủy Vy
Minh Họa: Vũ đoàn Tấn Lộc