HÂN HẠNH GIỚI THIỆU
Nhạc phẩm LẠC LỐI (Nhạc phim: Nghịch Tử)
Sáng tác: Quý Luân
Trình bày: Quang Hà
Guitar: Hoàng Minh