Đài Truyền Hình An Viên - AVG
Phóng sự về hoạt động âm nhạc Phật Giáo của NS.Quý Luân
Chủ đề: "DƯỚI BÓNG BỒ ĐỀ"